ACB Schneider NW12H23D2

Air Circuit Breaker Masterpact NW FIXED & DRAWOUT Schneider

Masterpact NW loại H1, H2, từ 800A đến 6300A.

Điện áp định mức 690/1150V, 50/60Hz.

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947-2, Ics=100% Icu.

Masterpact NW cơ bản bao gồm:

- Khung CB

- Bộ đấu nối nằm ngang (trên & dưới)

- Micrologic 2.0A

- 4 tiếp điểm báo trạng thái

- 1 tiếp điểm báo sự cố

Air Circuit Breaker Masterpact NW FIXED & DRAWOUT
Air Circuit Breaker Masterpact FIXED NW 800/6300 Type H1, Icu = 65kA & 100kA/440VAC
Icu  Rating (A) Reference 3P Reference 4P
65 kA 800 NW08H13F2 NW08H14F2
  1000 NW10H13F2 NW10H14F2
  1250 NW12H13F2 NW12H14F2
  1600 NW16H13F2 NW16H14F2
  2000 NW20H13F2 NW20H14F2
  2500 NW25H13F2 NW25H14F2
  3200 NW32H13F2 NW32H14F2
  4000 NW40H13F2 NW40H14F2
100 kA 4000b NW4BH13F2 NW4BH14F2
  5000 NW50H13F2 NW50H14F2
  6300 NW63H13F2 NW63H14F2
Air Circuit Breaker Masterpact DRAWOUT, NW 800/6300 Type H1, Icu = 65kA & 100kA/440VAC
65 kA 800 NW08H13D2 NW08H14D2
  1000 NW10H13D2 NW10H14D2
  1250 NW12H13D2 NW12H14D2
  1600 NW16H13D2 NW16H14D2
  2000 NW20H13D2 NW20H14D2
  2500 NW25H13D2 NW25H14D2
  3200 NW32H13D2 NW32H14D2
  4000 NW40H13D2 NW40H14D2
100 kA 4000b NW4BH13D2 NW4BH14D2
  5000 NW50H13D2 NW50H14D2
  6300 NW63H13D2 NW63H14D2
Air Circuit Breaker Masterpact FIXED, NW 800/6300 Type H2, Icu = 100kA & 150kA/440VAC
100 kA 800 NW08H23F2 NW08H24F2
  1000 NW10H23F2 NW10H24F2
  1250 NW12H23F2 NW12H24F2
  1600 NW16H23F2 NW16H24F2
  2000 NW20H23F2 NW20H24F2
  2500 NW25H23F2 NW25H24F2
  3200 NW32H23F2 NW32H24F2
  4000 NW40H23F2 NW40H24F2
150 kA 4000b NW4BH23F2 NW4BH24F2
  5000 NW50H23F2 NW50H24F2
  6300 NW63H23F2 NW63H24F2
Air Circuit Breaker Masterpact DRAWOUT, NW 800/6300 Type H2, Icu = 100kA & 150kA/440VAC.
100 kA 800 NW08H23D2 NW08H24D2
  1000 NW10H23D2 NW10H24D2
  1250 NW12H23D2 NW12H24D2
  1600 NW16H23D2 NW16H24D2
  2000 NW20H23D2 NW20H24D2
  2500 NW25H23D2 NW25H24D2
  3200 NW32H23D2 NW32H24D2
  4000 NW40H23D2 NW40H24D2
150 kA 4000b NW4BH23D2 NW4BH24D2
  5000 NW50H23D2 NW50H24D2
  6300 NW63H23D2 NW63H24D2

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.