ACP+UA control Schneider 29472

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bộ tự động chuyển đổi nguồn gồm có:

2 CB 3P hoặc 4P đóng cắt bằng điện

2 cơ cấu motor gắn vào CB 2 cuộn dây cắt 

Tiếp điểm phụ, tiếp điểm báo động 

Khoá liên động cơ kh.

Khoá liên động điện (IVE) (tuỳ chọn đối với Compact NS 630 đến 1600)

Bộ điều khiển tự động (tuỳ chọn)

Automatic control option Schneider

Khoá liên động điện (IVE) (tuỳ chọn đối với Compact NS 630 đến 1600).

Bộ điều khiển tự động (tuỳ chọn).

Automatic control option 220/240V  50/60Hz  380/415V  50/60Hz
ACP + BA controller 29470 29471
(2 source)    
ACP + UA controller 29472 29473
(1 source + 1 generator)    

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.