ATS Schneider ATSNS160H4E2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Bộ chuyển đổi nguồn tự động Conpact NS 100 đến 630A (phụ kiện nguồn + khóa liên động)

Automatic Source Changeover Compact NS 630 to 1600A
including mechanical cable interlock  
Compact NS 630/1600N    
Icu  Rating  Reference Reference
(380/415VAC) (A) 3P 4P
50kA 630b ATSNS06bN3E2 ATSNS06bN4E2
  800 ATSNS080N3E2 ATSNS080N4E2
  1000 ATSNS100N3E2 ATSNS100N4E2
  1250 ATSNS125N3E2 ATSNS125N4E2
  1600 ATSNS160N3E2 ATSNS160N4E2
Compact NS 630/1600H    
70kA 630b ATSNS06bH3E2 ATSNS06bH4E2
  800 ATSNS080H3E2 ATSNS080H4E2
  1000 ATSNS100H3E2 ATSNS100H4E2
  1250 ATSNS125H3E2 ATSNS125H4E2
  1600 ATSNS160H3E2 ATSNS160H4E2

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.