Cầu chì Schneider A9N15651

Cầu chì cách ly STI:

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch

Được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp.

Được dùng với các ống chì loại aM , gG ( gl-GL).

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 974.3

Acti 9 - STI isolatble fuse carrier, 500V
15636 A9N15636 STI 1P 10,3x38 , 0.16A - 32A ,500V
15646 A9N15646 STI 1P+N 10,3x38 , 0.16A- 32A , 500V
15651 A9N15651 STI 2P 10,3x38 , 0.16A - 32A ,500V
15656 A9N15656 STI 3P 10,3x38 , 0.16A - 32A ,500V
15658 A9N15658 STI 3P+N 10,3x38 , 0.16A - 32A , 500V 

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.