CONTACTOR SCHNEIDER A9C20134

Acti 9 Contactor iCT Schneider

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện

1,2,3 và 4 dây (dòng điện đến 100A).

Dòng điện định mức: 16 đến 100A (chế độ AC7a).

Điện áp cuộn dây: 24, 230/240 VAC.

Loại  Dòng điện(A) Width in  mod. of 9mm Mã hàng
Contactor iCT, 1P, coil voltage 230/240VAC  
1NO 25 2 A9C20731
Contactor iCT, 2P, coil voltage 24VAC  
2NO 25 2 A9C20132
2NO 63 4 A9C20162
Contactor iCT, 2P, coil voltage 230/240VAC  
1NO+1NC 16 2 A9C22715
2NO 16 2 A9C22712
2NO 25 2 A9C20732
2NC 25 2 A9C20736
2NO 40 4 A9C20842
2NO 63 4 A9C20862
2NO 100 6 A9C20882
Contactor iCT, 3P, coil voltage 230/240VAC  
3NO 25 4 A9C20833
3NO 40 6 A9C20843
3NO 63 6 A9C20863
Contactor iCT, 4P, coil voltage 24VAC  
4NO 25 4 A9C20134
4NC 25 4 A9C20137
4NO 63 6 A9C20164
4NC 63 6 A9C20167
Contactor iCT, 4P, coil volatge 230/240VAC  
4NO 25 4 A9C20834
4NC 25 4 A9C20837
2NO+2NC 25 4 A9C20838
4NO 40 6 A9C20844
4NC 40 6 A9C20847
4NO 63 6 A9C20864
4NC 63 6 A9C20867
2NO+2NC 63 6 A9C20868
4NO 100 12 A9C20884

 Mọi chi tiết liên hệ gửi mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.