BDsensors - CHLB Đức

Cảm biến áp suất bd sensor, cảm biến áp suất có màn hình hiển thị

cam-bien-ap-suat-26-600g