Van Neles

Van Metso gồm 3 dòng Van Neles (Phần Lan), Van Jamesbery (Mỹ), Van Mapag (Đức)

Dòng van Neles như: van bướm, van cầu, van bi, van điều khiển được sản xuất tại Phần Lan

van-neles-globle-valve