MCCB Mitsubishi NF160-HGW RT

 MCCB MITSUBISHI

MCCB 2 CỰC

Mã hàng

Đặc tính kỹ thuật

Dòng ngắn mạch AC 220V

C SERIES

Economy type: loại kinh tế

 

 NF30-CS

 2P,( 3, 5, 10, 15, 20, 30)A

2.5kA 

 NF63-CW

 2P,( 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A

7.5kA 

 NF125-CW

 2P, (50, 63, 80, 100, 125)A

30kA 

 NF250-CW

 2P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A

 35kA

S SERIES

Standard type: loại tiêu chuẩn

           

 NF32-SW

2P,( 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32)A

7.5 kA

 NF63-SW

2P,( 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A

15 kA

 NF125-SW

2P,(16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125)A

50 kA

 NF125-SGW RT

2P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj

85 kA

 NF160-SW

2P, (125, 150, 160)A

50 kA

 NF160-SGW RT

2P, (125~160)A T/adj

85 kA

 NF250-SW

2P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A

50 kA

H SERIES

High Performance type: loại dòng cắt ngắn mạch cao

             

 NF63-HW

 2P, (10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63)A

25kA 

 NF125-HW

 2P, (16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100)A

100 kA

 NF125-HGW RT

 2P, (16~25, 25~40, 40~63, 63~100, 80~125)A T/adj

100 kA

 NF160-HW

 2P, (125, 150, 160)A

100 kA

 NF160-HGW RT

 2P, (125~160)A T/adj

100 kA

 NF250-HW

 2P, (125, 150, 175, 200, 225, 250)A

100 kA

 NF250-HGW RT

 2P, (125~160, 160~250)A T/adj

100 kA

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.