MCCB Mitsubishi NF250-HGV

MCCB MITSUBISHI KIỂU VỎ ĐÚC

NF63-HV      2P    (10-50)A     25KA

NF125-HV    2P    (15-125)A   100KA

NF125-HGV  2P    (16-125)A   100KA

NF160-HGV  2P    (125-160)A 100KA

NF-250-HV   2P    (125-250)A 100KA

NF250-HGV  2P   (125-250)A  100KA

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.