MCCB Mitsubishi NF32-SV

MCCB MITSUBISHI KIỂU VỎ ĐÚC

NF32-SV    2P    (3,4,6,10,16,20,25,32)A     7.5KA

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.