MCCB Mitsubishi NF63-SV

MCCB MITSUBISHI KIỂU VỎ ĐÚC

NF63-SV    2P    (3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63)A     15KA

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.