MCCB Schneider 3P 300A 36KA EZC400N3300

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MCCB EasyPact 400

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 36, 50kA

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ.

250-400A

Easypact EZC 400 type N, 3P, 4P, Icu-36kA 415VAC

MCCB 3P

36kA 415 VAC.

250

EZC400N3250

MCCB 3P

36kA 415 VAC

300

EZC400N3300

MCCB 3P

36kA 415 VAC

320

EZC400N3320

MCCB 3P

36kA 415 VAC

350

EZC400N3350

MCCB 3P

36kA 415 VAC

400

EZC400N3400

MCCB 4P

36kA 415 VAC

250

EZC400N4250

MCCB 4P

36kA 415 VAC

300

EZC400N4300

MCCB 4P

36kA 415 VAC

320

EZC400N4320

MCCB 4P

36kA 415 VAC

350

EZC400N4350

MCCB 4P

36kA 415 VAC

400

EZC400N4400

Easypact EZC 400 type H, 3P, 4P, Icu=50kA 415VAC.

MCCB 3P

50kA 415 VAC

250

EZC400H3250

MCCB 3P

50kA 415 VAC

300

EZC400H3300

MCCB 3P

50kA 415 VAC

320

EZC400H3320

MCCB 3P

50kA 415 VAC

350

EZC400H3350

MCCB 3P

50kA 415 VAC

400

EZC400H3400

       

MCCB 4P

50kA 415 VAC

250

EZC400H4250

MCCB 4P

50kA 415 VAC

300

EZC400H4300

MCCB 4P

50kA 415 VAC

320

EZC400H4320

MCCB 4P

50kA 415 VAC

350

EZC400H4350

MCCB 4P

50kA 415 VAC

400

EZC400H4400

  ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.