MCCB Schneider 4P 32A 70KA LV429685

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MCCB Compact NSX Schneider

Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2.

Có nhiều loại trip unit: MA (bảo vệ từ), TMD (từ nhiệt)

Và Micrologic 1, 2, 5/6 A hoặc E Cho dãy sản phẩm từ 100A đến 630A.

Compact NSX100/160/250B, Compact NSX100/160/250F equiped with TMD trip unit.

Compact NSX400/630F equipedwith Micrologic 2.3.

Truyền thông dễ dàng.

MCCB Compact NSX      
loại Dòng điện  Mã hàng Dòng điện  Mã hàng
  3P, Icu=25 kA /415 VAC 4P, Icu=25 kA/415 VAC 
NSX 100B 16 LV429557 16 LV429567
  25 LV429556 25 LV429566
  32 LV429555 32 LV429565
  40 LV429554 40 LV429564
  50 LV429553 50 LV429563
  63 LV429552 63 LV429562
  80 LV429551 80 LV429561
  100 LV429550 100 LV429560
NSX 160B 125 LV430311 125 LV430321
  160 LV430310 160 LV430320
NSX 250B 200 LV431111 200 LV431121
  250 LV431110 250 LV431120
  Dòng điện  Mã hàng Dòng điện  Mã hàng
  3P, Icu=36 kA /415 VAC 4P, Icu=36 kA/415 VAC 
NSX 100F 16 LV429637 16 LV429647
  25 LV429636 25 LV429646
  32 LV429635 32 LV429645
  40 LV429634 40 LV429644
  50 LV429633 50 LV429643
  63 LV429632 63 LV429642
  80 LV429631 80 LV429641
  100 LV429630 100 LV429640
NSX 160F 125 LV430631 125 LV430641
  160 LV430630 160 LV430640
NSX 250F 200 LV431631 200 LV431641
  250 LV431630 250 LV431640
NSX 400F 400 LV432676 400 LV432677
NSX 630F 630 LV432876 630 LV432877

 ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.