MCCB Schneider 4P 80A EZC250H4080

MCCB EasyPact 250F/N/H Schneider

MCCB EasyPact 250 Phù hợp với tiêu chuẩn IEC 947-2, JIS C 8201, NEMA AB1.

Khả năng ngắt dòng ngắn mạch tại 415V: 18, 25, 36kA.

Bảo vệ theo nguyên lý nhiệt từ.

Dòng định mức 100 - 250A.

2P, Icu=85kA, 220/240 VAC

 

63A

-

 

80A

-

 

100A

EZC250H2100

 

125A

EZC250H2125

 

150A

EZC250H2150

 

160A

EZC250H2160

 

175A

EZC250H2175

 

200A

EZC250H2200

 

225A

EZC250H2225

 

250A

EZC250H2250

 

Dòng điện 

Mã hàng

Dòng điện 

Mã hàng

3P, Icu=36kA/415 VAC

4P, Icu=36kA/415 VAC

63A

-

63A

EZC250H4063

80A

-

80A

EZC250H4080

100A

EZC250H3100

100A

EZC250H4100 

125A

EZC250H3125

125A

EZC250H4125 

150A

EZC250H3150

150A

EZC250H4150 

160A

EZC250H3160

160A

EZC250H4160 

175A

EZC250H3175

175A

EZC250H4175 

200A

EZC250H3200

200A

EZC250H4200 

225A

EZC250H3225

225A

EZC250H4225 

250A

EZC250H3250 

250A

EZC250H4250  

 ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.