PM5000 SCHNEIDER METSEPM5310

PM5000 series.

Ứng dụng: - Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.

- Giám sát điện năng.

- Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện.

- Giám sát và điều khiển thiết bị điện.

- Bảo trì ngăn ngừa sự cố.

Description Reference
Power meter PM5100, 0.5s, 15th harmonics METSEPM5100
Power meter PM5110, 0.5s, 15th harmonics, Modbus RS485 METSEPM5110
Power meter PM5310, 0.5s, 31st harmonics, Modbus RS485 METSEPM5310
Power meter PM5320, 0.5s, 31st harmonics, Modbus IP METSEPM5320
Power meter PM5330, 0.5s, 31st harmonics, Modbus RS485 METSEPM5330
Power meter PM5340, 0.5s, 31st harmonics, Modbus IP METSEPM5340
Power meter PM5560, 0.2s, 63rd harmonics, Modbus RS485/IP,in-built gateway function METSEPM5560
Power meter PM5563RD, 0.2s, 63rd harmonics,                   Modbus RS485/IP, remote display METSEPM5563RD

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.