PM5350 SCHNEIDER METSEPM5350

Power Monitoring & Metering.

Ứng dụng: - Thiết bị đo trên tủ cung cấp điện.

- Giám sát điện năng.

- Phân tích biểu đồ tải và tối ưu hoá tiêu thụ điện.

- Giám sát và điều khiển thiết bị điện.

- Bảo trì ngăn ngừa sự cố.

PM5350 series power meters
Description Type Reference
PM 5350 Power meter PM5350 with thd.Alarme METSEPM5350
PM200 series power meters
PM200 PM200 power meter PM200MG
PM200 PM200 power meter 2 pulse outputs PM200PMG
PM200 PM210 power meter modbus communication PM210MG
PM700 series power meters
PM 700 Power meter PM700 PM700MG
PM 700 Power meter + 2 digital outputs PM700PMG
PM 710 Power meter + RS 485 PM710MG
PM 750 Power meter + 15 Alarms + RS485 + 2DI & 1DO PM750MG
PM800 series power meters
PM 800 with THD, alarming, I/O PM810MG
PM 820 with harmonics, alarming, I/O, 80 kb logging PM820MG
PM 850 with harmonics, alarming, I/O, 800 kb logging,standard waveform capture.   PM850MG
PM 870 with harmonics, alarming, I/O, 800 kb logging,waveform capture, sag/swell detection   PM870MG

ĐẠI LÝ ĐIỆN CHÍNH HÃNG - 0932426729

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.