Relay Schneider RXM4LB2P7

RƠ LE TRUNG GIAN SCHNEIDER 2-4C/O (RELAY SCHNEIDER).

Tần số dòng ngắt tối đa: 1200 lần/giờ.

Tuổi thọ cơ khí 10 triệu lần.

Đáp ứng theo tiêu chuẩn: IEC/EN60068-2-6, IEC/EN60529, IEC/EN60068-2-27

Rơ le REXO không đèn chỉ thị - 3A hoặc 5A.

Rơ le REXO có đèn hiển thị - 3A hoặc 5A.

Điện áp gồm: 12VDC, 24 VDC, 48 VDC, 110VADC , 24VAC, 120VAC, 230VAC. 

Điệp áp

Không đèn chỉ thị - 3A

Không đèn chỉ thị 5A

12 VDC

RXM4LB1JD

RXM2LB1JD

24 VDC

RXM4LB1BD

RXM2LB1BD

48 VDC

RXM4LB1ED

RXM2LB1ED

24 VAC

RXM4LB1B7

RXM2LB1B7

120 VAC

RXM4LB1F7

RXM2LB1F7

230 VAC

RXM4LB1P7

RXM2LB1P7

Điện áp

Có đèn chỉ thị - 3A

Có đèn chỉ thị 5A

12 VDC

RXM4LB2JD

RXM2LB2JD

24 VDC

RXM4LB2BD

RXM2LB2BD

36 VDC

RXM4LB2CD

RXM2LB2CD

48 VDC

RXM4LB2ED

RXM2LB2ED

110 VDC

RXM4LB2FD

RXM2LB2FD

24 VAC

RXM4LB2B7

RXM2LB2B7

120 VAC

RXM4LB2F7

RXM2LB2F7

230 VAC

RXM4LB2P7

RXM2LB2P7

ĐẠI LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CHÍNH HÃNG.

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.