Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 
{index}

I. Tổng quan về phân loại các bộ phân của Van 

Một hệ thống điều khiển dòng chất lỏng gồm 03 thiết bị cơ bản đó là Positioner, Valve và Actuator:

- Vavle : có nhiệm vụ đóng hoặc mở hoàn toàn, thay đổi lưu lượng của dòng chất lỏng.

- Actuator (bộ truyền động): có nhiệm vụ tạo ra lực tác động phù hợp lên Valve để điều khiển vị trí của Valve.

- Positioner : có nhiệm vụ đóng hoặc mở, điều chỉnh lượng khí nén tương ứng với tín hiệu điều khiển vào Actuator, là một trong những thiết bị điều khiển chính xác nên quá trình điều khiển có tiếp nhận và phản hồi tín hiệu sao cho vị trí của Valve được chính xác nhất.

Với ba yếu tố cấu thành trên, lưu lượng của dòng chất lỏng hoàn toàn có thể điều khiển được.

II. Phân loại Van

Có hai loại van chính:

• Loại 1 : Van điều khiển bằng tay (Manual), bộ phận điều khiển hoạt động của van là Handle.

• Loại 2 : Van điều khiển bằng bộ Actuator.

III. Cấu tạo 

1. Valve size :

- Full Bore : đường kính lỗ bằng đường kính bên trong đường ống dẫn  giảm lực ma sát, dòng không bị hạn chế khi di chuyển qua van.

- Reduced Bore : đường kính lỗ nhỏ hơn đường kính bên trong đường ống dẫn  dòng bị hạn chế khi di chuyển qua van.

2. End connection:

Dạng kết nối van với hệ thống đường ống làm việc phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ của lưu chất chảy qua:

a. Kết nối mặt bích (Flanged connection )

b. Socket welding.

c. Butt welding.

3. Seat type :

a. Metal seat : vật liệu miếng đệm làm kín bằng Kim loại (carbon steel hoặc stainless steel).

b. Soft seat : vật liệu miếng đệm làm kín bằng Teflon (PTFE)(1 loại nhựa thông dai, chống nhiệt, bền với các tác nhân hóa học , không bị oxi hóa, có hệ số ma sát rất nhỏ)

Xem thêm: Chức năng, cấu tạo, hoạt động chi tiết Van Neles - Van Bướm, Van Cầu, Van Bi...