Đồng hồ đo nhiệt

Đồng hồ đo nhiệt độ giá rẻ SUKU, chân đứng và chân sau